18. 10. 2019  1:06 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAŤAŠOVSKÝ, A. Independence of regularity conditions of the matrix transformation. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.

Originálny názov: Independence of regularity conditions of the matrix transformation
Slovenský názov:
Autor: RNDr. Alexander Maťašovský, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie matematiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Alexander Maťašovský, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-097-6.

Originálny názov: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7582-097-6
Vydavateľ: Univerzita obrany
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)