19. 10. 2019  11:51 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVORC, Ľ. -- SARAKHMAN, O. Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material. In Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko. Štokholm,: International Association of Advanced Materials, 2019, s. 1. ISBN 978-91-88252-19-7.

Originálny názov: Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (70%)
Olha Sarakhman (30%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko. Štokholm,: International Association of Advanced Materials, 2019. ISBN 978-91-88252-19-7.

Originálny názov: Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-91-88252-19-7
Vydavateľ: International Association of Advanced Materials
Miesto vydania: Štokholm,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)