21. 10. 2020  10:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVORC, Ľ. -- SARAKHMAN, O. Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material. In Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko. Štokholm,: International Association of Advanced Materials, 2019, s. 1. ISBN 978-91-88252-19-7.

Originálny názov:
Advanced electrochemical sensors in drug and food analysis based on boron-doped diamond electrode material
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (70%)
Olha Sarakhman (30%)
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany:
1
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko. Štokholm,: International Association of Advanced Materials, 2019. ISBN 978-91-88252-19-7.

Originálny názov:
Proceedings and Abstracts Book of AMC26, 10.-13.6.2019, Conference Centre, M/S Mariella, Švédsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-91-88252-19-7
Vydavateľ: International Association of Advanced Materials
Miesto vydania:
Štokholm,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)