29. 10. 2020  20:11 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBIŇÁKOVÁ, E. -- HÍVEŠ, J. -- DANIELIK, V. -- ČERVENKOVÁ, A. -- BENKÖOVÁ, M. Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 22--26.

Originálny názov: Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Emília Mališová, PhD. (60%)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (15%)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (15%)
Ing. Andrea Červenková (5%)
Ing. Michaela Benköová (5%)
Pracovisko:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany:
22
Do strany:
26
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov:
Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)