19. 10. 2019  11:16 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBIŇÁKOVÁ, E. -- HÍVEŠ, J. -- DANIELIK, V. -- ČERVENKOVÁ, A. -- BENKÖOVÁ, M. Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 22--26.

Originálny názov: Electrical conductivity of low-temperature sodium-potassium cryolite melts
Slovenský názov:
Autor: Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (60%)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (15%)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (15%)
Bc. Andrea Červenková (5%)
Ing. Michaela Benköová (5%)
Pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 22
Do strany: 26
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)