23. 10. 2020  12:44 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARINY, M. -- FURDA, P. -- KOVÁČ, N. -- MIERKA, O. Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 127--135.

Originálny názov:
Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník):
12
Od strany:
127
Do strany:
135
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov:
Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)