23. 10. 2020  13:14 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARČEKOVÁ, M. -- GERŽA, P. -- ŠORAL, M. -- MONCOĽ, J. -- BERKEŠ, D. -- KOLAROVIČ, A. -- JAKUBEC, P. Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.

Originálny názov:
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michaela Marčeková (14%)
Ing. Peter Gerža (14%)
Ing. Michal Šoral, PhD. (14%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (14%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (14%)
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (14%)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (16%)
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie organickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Organic Letters
Číslo zväzku (ročník):
21
Od strany: 4580
Do strany: 4584
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Organic Letters. 2019.

Originálny názov:
Organic Letters
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)