19. 10. 2019  11:42 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZOVÁ, V. -- SAELI, M. -- TOBALDI, D M. EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov: EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (40%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (15%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (15%)
Manfredi Saeli (15%)
David. M. Tobaldi (15%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019. ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov: EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-961-93849-5-4
Vydavateľ: Slovenian Chemical Society
Miesto vydania: Ľubľana
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)