18. 10. 2019  0:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČOVÁ, Z. -- BAČA, Ľ. -- NEUBAUER, E. -- SEDLÁČEK, J. -- OROVČÍK, Ľ. -- KITZMANTEL, M. Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 479.

Originálny názov: Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Kováčová (55%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (25%)
Erich Neubauer (5%)
Jaroslav Sedláček (5%)
Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. (5%)
Michael Kitzmantel (5%)
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Podnázov:
Od strany: 479
Do strany: 479
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Kováčová
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019.

Originálny názov: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Politecnico di Torino
Miesto vydania: Torino, Italy,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)