23. 10. 2020  13:32 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČOVÁ, Z. -- BAČA, Ľ. -- NEUBAUER, E. -- SEDLÁČEK, J. -- OROVČÍK, Ľ. -- KITZMANTEL, M. Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 479.

Originálny názov: Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Kováčová, PhD. (55%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (25%)
Erich Neubauer (5%)
Jaroslav Sedláček (5%)
Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. (5%)
Michael Kitzmantel (5%)
Pracovisko:
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Podnázov:
Od strany:
479
Do strany:
479
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019.

Originálny názov:
XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Politecnico di Torino
Miesto vydania:
Torino, Italy,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)