15. 10. 2019  14:28 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALČEK, M. -- KOŽÍŠKOVÁ, J. -- RAPTA, P. Combined DFT and spectroscopic study of biologically active Cu-, Ni-, Co-Quinolone complexes with phenantroline. In ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko. Tromso,: The Arctic University of Norway, 2019.

Originálny názov: Combined DFT and spectroscopic study of biologically active Cu-, Ni-, Co-Quinolone complexes with phenantroline
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Malček, PhD. (90%)
Ing. Júlia Kožíšková (5%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Malček, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko. Tromso,: The Arctic University of Norway, 2019.

Originálny názov: ISTCP-X 2019, 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics, 10.-17.7.2019, Tromso, Nórsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: The Arctic University of Norway
Miesto vydania: Tromso,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)