23. 10. 2020  14:00 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVOBODOVÁ, H. -- HLINKOVÁ, J. -- JANEGA, P. -- KOSNÁČ, D. -- FILOVÁ, B. -- MIGLIERINI, M. -- DLHÁŇ, Ľ. -- EHRLICH, H. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. -- POLÁK, Š. -- NAGY, Š. -- KOPÁNI, M. Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. s. 291--298.

Originálny názov:
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Slovenský názov:
Autor:
Helena Svobodová (11%)
Jana Hlinková (7%)
Pavol Janega (7%)
Ing. Daniel Kosnáč (7%)
Barbora Filová (7%)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (7%)
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD. (7%)
Hermann Ehrlich (7%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (7%)
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (7%)
Štefan Polák (7%)
Bc. Štefan Nagy, BS (7%)
Martin Kopáni (11%)
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Open Physics
Číslo zväzku (ročník):
17
Od strany:
291
Do strany:
298
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: SQUID magnetometry, iron oxides, Human Globus Pallidus, Mössbauer spectroscopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Daniel Kosnáč
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Open Physics. 2019.

Originálny názov:
Open Physics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
02.11.2019 22:22 (Import dát z knižnice)