26. 1. 2020  13:42 Tamara
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MESIAR, R. -- KOLESÁROVÁ, A. Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 315--326. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originální název: Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains
Slovenský název:
Autor: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (50%)
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. (50%)
Pracoviště: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Oddelenie matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: New Trends in Aggregation Theory
Podnázev:
Od strany: 315
Do strany: 326
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: ordinal sum of fuzzy implication functions, fuzzy implications function, F-chain, aggregation function
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Poslední změna: 05.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originální název: New Trends in Aggregation Theory
Anglický název:
Český název:
Editor: Radomír Halaš (30%)
Marek Gagolewski (30%)
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (40%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-19493-2
Nakladatel: Springer Nature Switzerland AG
Místo vydání: Cham (Switzerland)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 05.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)