27. 5. 2020  11:40 Iveta
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MESIAR, R. -- KOLESÁROVÁ, A. Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains. In HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019, s. 315--326. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originálny názov:
Construction of Fuzzy Implication Functions Based on F-chains
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Oddelenie matematiky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New Trends in Aggregation Theory
Podnázov:
Od strany:
315
Do strany: 326
Počet strán:
12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: ordinal sum of fuzzy implication functions, fuzzy implications function, F-chain, aggregation function
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HALAŠ, R. -- GAGOLEWSKI, M. -- MESIAR, R. New Trends in Aggregation Theory. Cham (Switzerland): Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2.

Originálny názov:
New Trends in Aggregation Theory
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Radomír Halaš (30%)
Marek Gagolewski (30%)
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (40%)
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-3-030-19493-2
Vydavateľ:
Springer Nature Switzerland AG
Miesto vydania: Cham (Switzerland)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)