31. 10. 2020  12:05 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VILLANUEVA, M. -- FENG, X. -- PAULEN, R. -- CHACHUAT, B. -- HOUSKA, B. Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 118.

Originálny názov:
Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes
Slovenský názov:
Autor: Mario Villanueva (40%)
Xuhui Feng (30%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (5%)
Benoit Chachuat (5%)
Boris Houska (20%)
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Podnázov:
Od strany:
118
Do strany:
118
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019.

Originálny názov:
12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: Elsevier, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)