15. 10. 2019  13:55 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VILLANUEVA, M. -- FENG, X. -- PAULEN, R. -- CHACHUAT, B. -- HOUSKA, B. Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 118.

Originálny názov: Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes
Slovenský názov:
Autor: Mario Villanueva (40%)
Xuhui Feng (30%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (5%)
Benoit Chachuat (5%)
Boris Houska (20%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Podnázov:
Od strany: 118
Do strany: 118
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019.

Originálny názov: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: Elsevier, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)