18. 10. 2019  1:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUNAJOVÁ, A A. -- GÁL, M. Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 683--686. ISBN 978-80-223-4711-2.

Originálny názov: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
Anglický názov: Detection of Influenza virus by means of impedimetric biosensor
Autor: Aneta Anna Dunajová (40%)
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (60%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019
Podnázov:
Od strany: 683
Do strany: 686
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4711-2.

Originálny názov: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-223-4711-2
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)