23. 10. 2020  14:20 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUNAJOVÁ, A A. -- GÁL, M. Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 683--686. ISBN 978-80-223-4711-2.

Originálny názov:
Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
Anglický názov:
Detection of Influenza virus by means of impedimetric biosensor
Autor:
Aneta Anna Dunajová (40%)
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (60%)
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019
Podnázov:
Od strany:
683
Do strany:
686
Počet strán:
4
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4711-2.

Originálny názov: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-223-4711-2
Vydavateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)