23. 10. 2020  13:03 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FAŠKOVÁ, L. -- PAVÚKOVÁ, D. -- HÍVEŠ, J. Degradation of organic pollutants. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov:
Degradation of organic pollutants
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Fašková
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019. ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov:
EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-961-93849-5-4
Vydavateľ:
Slovenian Chemical Society
Miesto vydania:
Ľubľana
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)