23. 10. 2020  13:37 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GALČÍKOVÁ, L. -- ORAVEC, J. -- BAKOŠOVÁ, M. Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov:
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Lenka Galčíková (34%)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (33%)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (33%)
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Process Control 2019
Podnázov:
Od strany:
29
Do strany:
29
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov:
Process Control 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (50%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-7281-3758-2
Vydavateľ:
IEEE
Miesto vydania:
Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)