20. 11. 2019  21:36 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLAKOVIČ, M. Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning. In BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019, s. 407.

Originálny názov: Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (100%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko
Podnázov:
Od strany: 407
Do strany: 407
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019.

Originálny názov: BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Groningen
Miesto vydania: Groningen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)