23. 10. 2020  14:11 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOPOVÁ, B. -- ZEMANOVÁ, M. Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 8--13.

Originálny názov:
Electrolytic colouring of anodized aluminium on tin basis
Slovenský názov:
Autor: Ing. Barbora Šopová (50%)
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (50%)
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany:
8
Do strany: 13
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov:
Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)