18. 10. 2019  0:42 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALIŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- HUDEC, P. -- MIKULEC, J. -- JORÍK, V. -- HÁJEKOVÁ, E. Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 119--126.

Originálny názov: Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslava Mališová (35%)
Ing. Michal Horňáček, PhD. (30%)
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (15%)
Jozef Mikulec (10%)
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc. (5%)
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (5%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie anorganickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 119
Do strany: 126
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Mališová
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)