27. 10. 2020  13:37 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOORI, A. -- ROYEN, M. -- HAYDARY, J. An active indirect solar system for food products drying. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 142--149.

Originálny názov:
An active indirect solar system for food products drying
Slovenský názov:
Autor:
A.W. Noori (40%)
M.J. Royen (30%)
prof. Ing. Juma Haydary, PhD. (30%)
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník):
12
Od strany:
142
Do strany:
149
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)