21. 10. 2019  2:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKUBÍKOVÁ, M. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. Classification of plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC. European Food Research and Technology, 245. s. 1709--1717.

Originálny názov: Classification of plum brandies based on phenol and anisole compounds using HPLC
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (65%)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (30%)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (5%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: European Food Research and Technology
Číslo zväzku (ročník): 245
Od strany: 1709
Do strany: 1717
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Jakubíková, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Food Research and Technology.

Originálny názov: European Food Research and Technology
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)