23. 10. 2020  14:21 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJOVÁ, S. -- PUCHOŇOVÁ, M. -- HRINDOVÁ, D. -- JORÍK, V. -- MAZÚR, M. -- VALIGURA, D. Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 97--102.

Originálny názov:
Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník):
12
Od strany:
97
Do strany: 102
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)