18. 10. 2019  1:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJOVÁ, S. -- PUCHOŇOVÁ, M. -- HRINDOVÁ, D. -- JORÍK, V. -- MAZÚR, M. -- VALIGURA, D. Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 97--102.

Originálny názov: Bis(3-methylsalicylato)bis(picolinamide)copper(II) complex - preparation, spectral properties and supposed structure
Slovenský názov:
Autor: Ing. Simona Matejová (35%)
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (20%)
Ing. Dominika Hrindová (5%)
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc. (15%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (15%)
doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 97
Do strany: 102
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Simona Matejová
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)