21. 10. 2020  5:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VELIČ, A. -- SOLDÁN, M. -- HÁZ, A. -- ŠURINA, I. -- JABLONSKÝ, M. Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. s. 461--469.

Originálny názov: Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing
Slovenský názov:
Autor:
Annamarie Velič (30%)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (10%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (20%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (20%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Wood Research
Číslo zväzku (ročník):
64
Od strany:
461
Do strany: 469
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood Research. 2019.

Originálny názov:
Wood Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)