27. 10. 2020  13:42 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁR, J. -- MORELLI, A. -- CHIELLINI, F. -- MIERTUŠ, S. -- BAKOŠ, D. -- FRECER, V. Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34. s. 280--290.

Originálny názov:
Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding
Slovenský názov:
Autor:
Jakub Kollár (20%)
Andrea Morelli (15%)
Federica Chiellini (15%)
Stanislav Miertuš (15%)
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. (15%)
Vladimír Frecer (20%)
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Journal of Bioactive and Compatible Polymers
Číslo zväzku (ročník):
34
Od strany:
280
Do strany:
290
Počet strán:
11
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2019.

Originálny názov:
Journal of Bioactive and Compatible Polymers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)