18. 10. 2019  1:22 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÉNOSOVÁ, B. -- BUČINSKÝ, L. -- KOŽÍŠEK, J. -- KOŽÍŠKOVÁ, J. -- HARTUNG, J. Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione). In ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.

Originálny názov: Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione)
Slovenský názov:
Autor: Ing. Barbora Vénosová (50%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (10%)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (10%)
Ing. Júlia Kožíšková (25%)
J. Hartung (5%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ICDM 2019, Göttingen
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Vénosová
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.

Originálny názov: ICDM 2019, Göttingen
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Georg-August-Universität Göttingen
Miesto vydania: Göttingen,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)