19. 10. 2019  11:20 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOJTO, M. -- ĽUBUŠKÝ, K. -- PAULEN, R. -- FIKAR, M. Advanced Process Control of a Depropanizer Column. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 37. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov: Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Mojto (45%)
Ing. Karol Ľubušký (25%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (5%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (25%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Process Control 2019
Podnázov:
Od strany: 37
Do strany: 37
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Mojto
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov: Process Control 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (50%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-3758-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)