29. 10. 2020  20:27 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOJTO, M. -- ĽUBUŠKÝ, K. -- PAULEN, R. -- FIKAR, M. Advanced Process Control of a Depropanizer Column. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 37. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov:
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Martin Mojto (45%)
Ing. Karol Ľubušký (25%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (5%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (25%)
Pracovisko:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Process Control 2019
Podnázov:
Od strany:
37
Do strany:
37
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov:
Process Control 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-7281-3758-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania:
Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)