23. 10. 2020  13:27 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUSTINCE, H. -- FERNANDEZ, J. -- RODRIGUEZ, I. -- DE LA OSA, B. -- MARCO-DETCHART, C. -- DELGADO, J A. -- TAKÁČ, Z. A New Axiomatic Approach to Interval-Valued Entropy. In KEARFOTT, R B. Fuzzy Techniques: Theory and Applications. Cham: Springer Nature, 2019, s. 3. ISBN 978-3-030-21919-2.

Originálny názov:
A New Axiomatic Approach to Interval-Valued Entropy
Slovenský názov:
Autor:
Humberto Bustince (20%)
Javier Fernandez (10%)
Iosu Rodriguez (5%)
Borja de la Osa (5%)
Cedric Marco-Detchart (5%)
J. A.S Delgado (5%)
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (50%)
Pracovisko:
Oddelenie matematiky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Fuzzy Techniques: Theory and Applications
Podnázov:
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

KEARFOTT, R B. Fuzzy Techniques: Theory and Applications. Cham: Springer Nature, 2019. ISBN 978-3-030-21919-2.

Originálny názov:
Fuzzy Techniques: Theory and Applications
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Ralph Baker Kearfott
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-3-030-21919-2
Vydavateľ:
Springer Nature
Miesto vydania:
Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)