21. 10. 2019  2:18 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAKÁČ, Z. -- FERNANDEZ, J. -- FUMANAL, J. -- MARCO-DETCHART, C. -- COUSO, I. -- DIMURO, G P. -- SANTOS, H. -- BUSTINCE, H. Distances between Interval-valued Fuzzy Sets Taking into Account the Width of the Intervals. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, ISBN 978-1-5386-1728-1.

Originálny názov: Distances between Interval-valued Fuzzy Sets Taking into Account the Width of the Intervals
Slovenský názov:
Autor: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (50%)
Javier Fernandez (10%)
Javier Fumanal (5%)
Cedric Marco-Detchart (5%)
Ines Couso (10%)
Gracaliz Pereira Dimuro (5%)
Helida Santos (5%)
Humberto Bustince (10%)
Pracovisko: Oddelenie matematiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]. New Jersey : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. ISBN 978-1-5386-1728-1.

Originálny názov: Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): New Orleans, Louisiana, USA, June 23-26, 2019 [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-5386-1728-1
Vydavateľ: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Miesto vydania: New Jersey
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)