21. 10. 2019  2:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRONSKÁ, H. -- ŠILHÁROVÁ, D. -- ROSENBERG, M. Biotransformation of organic acids by Rhodococcus sp. Agriculture & Food, 7. s. 112--118.

Originálny názov: Biotransformation of organic acids by Rhodococcus sp.
Slovenský názov:
Autor: Ing. Helena Hronská, PhD. (70%)
Ing. Dominika Šilhárová (20%)
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Agriculture & Food
Číslo zväzku (ročník): 7
Od strany: 112
Do strany: 118
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Helena Hronská, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Agriculture & Food.

Originálny názov: Agriculture & Food
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)