19. 10. 2019  12:51 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAOSUD, W. -- KITTISUPAKORN, P. -- FIKAR, M. -- LUCIA, S. -- PAULEN, R. Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 571--576. ISBN 978-0-128-19939-8.

Originálny názov: Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach
Slovenský názov:
Autor: Wachira Daosud (40%)
Paisan Kittisupakorn (5%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (5%)
Sergio Lucia (10%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (40%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven
Podnázov:
Od strany: 571
Do strany: 576
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1.. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-128-19939-8.

Originálny názov: 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-128-19939-8
Vydavateľ: Elsevier
Miesto vydania: Amsterdam, Holandsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)