18. 10. 2019  1:17 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOUSBIA-SALAH, R. -- LESAGE, F. -- FIKAR, M. -- LATIFI, M. Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 1345. ISBN 978-0-128-19939-8.

Originálny názov: Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor
Slovenský názov:
Autor: Ryad Bousbia-Salah (30%)
F. Lesage (30%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (10%)
M.A. Latifi (30%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven
Podnázov:
Od strany: 1345
Do strany: 1345
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1.. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-128-19939-8.

Originálny názov: 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-128-19939-8
Vydavateľ: Elsevier
Miesto vydania: Amsterdam, Holandsko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)