21. 10. 2019  1:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, R. -- FIKAR, M. Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation. Computers and Chemical Engineering, 128. s. 488--495.

Originálny názov: Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (95%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Computers and Chemical Engineering
Číslo zväzku (ročník): 128
Od strany: 488
Do strany: 495
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Computers and Chemical Engineering. 2019.

Originálny názov: Computers and Chemical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)