27. 10. 2020  12:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, R. -- FIKAR, M. Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation. Computers and Chemical Engineering, 128. s. 488--495.

Originálny názov:
Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Computers and Chemical Engineering
Číslo zväzku (ročník):
128
Od strany:
488
Do strany: 495
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Computers and Chemical Engineering. 2019.

Originálny názov:
Computers and Chemical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)