27. 10. 2020  13:56 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRABOVSKÁ, V. -- HRICOVÁ, M. -- UJHELYIOVÁ, A. Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 82--90.

Originálny názov:
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník):
12
Od strany:
82
Do strany:
90
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Hrabovská, PhD.
Posledná zmena:
10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov:
Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)