18. 10. 2019  1:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEDOROVÁ, K. -- BAKARÁČ, P. -- KVASNICA, M. Agile manoeuvres using model predictive control. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 136--141.

Originálny názov: Agile manoeuvres using model predictive control
Slovenský názov:
Autor: Bc. Kristína Fedorová (35%)
Ing. Peter Bakaráč (35%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (30%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 136
Do strany: 141
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Fedorová
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)