21. 10. 2020  10:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALAJ, M. -- CAPEK, P. Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností
Anglický názov:
Biopolymers of microalgae, structure and properties
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Zelené mikroriasy, Biologická aktivita, Skríning, Extracelulárne biopolyméry, Biological Activity, Screening, Extracellular Biopolymers, Green Microalgae
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)