27. 10. 2020  13:39 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Anglický názov:
Experimental and Mathematical Modelling of Hybrid Reactive Separation Systems
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: adsorpcia, hybridný systém, extraction, pertrakcia, adsorption, biotransformácia, hybrid system, biotransformation, extrakcia, pertraction
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Posledná zmena:
24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)