21. 10. 2019  2:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Anglický názov: Experimental and Mathematical Modelling of Hybrid Reactive Separation Systems
Český názov:
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpcia, hybridný systém, extraction, pertrakcia, adsorption, biotransformácia, hybrid system, biotransformation, extrakcia, pertraction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)