21. 10. 2019  2:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANOVÁ, L. -- BODÍK, I. Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP
Český názov:
Autor: Ing. Lucia Ivanová, PhD.
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sewage sludge, wastewater treatment plant, liečivá, micropollutants, čistiarenský kal, mikropolutanty, odpadová voda, wastewater, pharmaceuticals, čistiareň odpadových vôd
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)