27. 10. 2020  13:48 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANOVÁ, L. -- BODÍK, I. Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sewage sludge, wastewater treatment plant, liečivá, micropollutants, čistiarenský kal, mikropolutanty, odpadová voda, wastewater, pharmaceuticals, čistiareň odpadových vôd
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)