27. 10. 2020  12:46 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJČEKOVÁ, Z. -- VALÍK, Ľ. Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom
Anglický názov:
Fermented cereal and pseudocereal products for celiac patients with probiotic potential
Český názov:
Autor: Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: predictive microbiology, fermentácia, funkčné potraviny, Lactobacillus plantarum, prediktívna mikrobiológia, Bifidobacterium spp., functional foods, fermentation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)