21. 10. 2019  1:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJČEKOVÁ, Z. -- VALÍK, Ľ. Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom
Anglický názov: Fermented cereal and pseudocereal products for celiac patients with probiotic potential
Český názov:
Autor: Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: predictive microbiology, fermentácia, funkčné potraviny, Lactobacillus plantarum, prediktívna mikrobiológia, Bifidobacterium spp., functional foods, fermentation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)