19. 10. 2019  12:19 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URMINSKÁ, B. -- DERCO, J. Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
Český názov:
Autor: Ing. Barbora Urminská, PhD.
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: adsorpčná ozonizácia, wastewater treatment, ekotoxicita, ozonizácia, alkylphenols, alkylfenol etoxyláty, čistenie odpadových vôd, alkylphenol ethoxylates, alkylfenoly, ecotoxicity, adsorptive ozonation, ozonation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Urminská, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)