21. 10. 2020  10:57 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URMINSKÁ, B. -- DERCO, J. Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: adsorpčná ozonizácia, wastewater treatment, ekotoxicita, ozonizácia, alkylphenols, alkylfenol etoxyláty, čistenie odpadových vôd, alkylphenol ethoxylates, alkylfenoly, ecotoxicity, adsorptive ozonation, ozonation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)