27. 10. 2020  13:08 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUGÁROVÁ, N. -- OMASTOVÁ, M. Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Anglický názov:
Functionalized graphene oxide nanoplatform for cancer detection
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: magnetic nanoparticles, nanonosič, modifikácie, graphene oxide, grafén oxid, modification, nanocarrier, protilátky, antibodies, magnetické nanočastice
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)