23. 10. 2020  13:52 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPEŠOVÁ, J. -- PETRÁSKOVÁ, L. -- MARKOŠOVÁ, K. -- REBROŠ, M. -- KOTIK, M. -- BOJAROVÁ, P. -- KŘEN, V. Bioproduction of Quercetin and Rutinose Catalyzed by Rutinosidase: Novel Concept of "Solid State Biocatalysis". International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 1112.

Originálny názov:
Bioproduction of Quercetin and Rutinose Catalyzed by Rutinosidase: Novel Concept of "Solid State Biocatalysis"
Slovenský názov:
Autor:
Jana Kapešová (5%)
Lucie Petrásková (1%)
Ing. Kristína Kántorová, PhD. (50%)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (40%)
Michael Kotik (1%)
Pavla Bojarová (1%)
Vladimír Křen (2%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
International Journal of Molecular Sciences
Číslo zväzku (ročník): 20
Od strany:
1112
Do strany:
1112
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Molecular Sciences.

Originálny názov:
International Journal of Molecular Sciences
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)