23. 10. 2020  14:12 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BASSANINI, I. -- KAPEŠOVÁ, J. -- PETRÁSKOVÁ, L. -- PELANTOVÁ, H. -- MARKOŠOVÁ, K. -- REBROŠ, M. -- VALENTOVÁ, K. -- KOTIK, M. -- KÁŇOVÁ, K. -- BOJAROVÁ, P. -- CVAČKA, J. -- TURKOVÁ, L. -- FERRANDI, E E. -- BAYOUT, I. -- RIVA, S. -- KŘEN, V. Glycosidase-Catalyzed Synthesis of Glycosyl Esters and Phenolic Glycosides of Aromatic Acids. Advanced Synthesis and Catalysis, 361. s. 2627--2637.

Originálny názov:
Glycosidase-Catalyzed Synthesis of Glycosyl Esters and Phenolic Glycosides of Aromatic Acids
Slovenský názov:
Autor:
Ivan Bassanini (1%)
Jana Kapešová (1%)
Lucie Petrásková (1%)
Helena Pelantová (1%)
Ing. Kristína Kántorová, PhD. (50%)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (36%)
Kateřina Valentová (1%)
Michael Kotik (1%)
Kristýna Káňová (1%)
Pavla Bojarová (1%)
Josef Cvačka (1%)
Lucie Turková (1%)
Erica E. Ferrandi (1%)
Ikram Bayout (1%)
Sergio Riva (1%)
Vladimír Křen (1%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Advanced Synthesis and Catalysis
Číslo zväzku (ročník):
361
Od strany:
2627
Do strany:
2637
Počet strán:
11
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Kristína Kántorová, PhD.
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advanced Synthesis and Catalysis. 2019.

Originálny názov: Advanced Synthesis and Catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)