27. 10. 2020  14:01 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- LOPATKOVÁ, M. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR. Journal of Elastomers and Plastics, 51. s. 421--439.

Originálny názov:
Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Martina Lopatková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Elastomers and Plastics
Číslo zväzku (ročník):
51
Od strany:
421
Do strany:
439
Počet strán:
19
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Elastomers and Plastics. 2019.

Originálny názov:
Journal of Elastomers and Plastics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)