23. 10. 2020  13:59 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KIS, P. -- MASTIHUBOVÁ, M. Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Chemoenzymatická syntéza bioaktívnych glykofenolík
Anglický názov: Chemoenzymatic Synthesis of Bioactive Glycophenolics
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kunetazid C, darendozid A, fenyletanoidné glykozidy, cuneataside C, calceolarioside B, mikrovlny, microwaves, phenylpropanoid glycosides, grayanoside A, basic zinc carbonate, phenylethanoid glycosides, markhamioside A, osmanthuside H, bázický uhličitan zinočnatý, kalceolariozid B, markhamiozid A, apioglukozidy, osmantuzid H, darendoside A, glykozylácia, apioglucosides, oxid zinočnatý, fenylpropanoidné glykozidy, grayanozid A, zinc oxide, glycosylation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kis, PhD.
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)