29. 10. 2020  20:07 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FERKO, B. -- BERKEŠ, D. Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov:
Hetero-Michaelova adícia v syntéze biologicky účinných látok.
Anglický názov:
Hetero-Michael addition in the synthesis of biologically active substances.
Český názov:
Autor:
Ing. Branislav Ferko, PhD.
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: jaspine-B, berkeleylaktón A, HPA-12, berkeleylactone A, jaspin-B
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)