27. 10. 2020  14:07 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOPATKA, P. -- GRACZA, T. Aplikácie nových metodík v organickej syntéze. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Anglický názov:
Applications of New Methods in Organic Synthesis
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: iron tetracarbonyl bromide, pentakarbonyl železa, oxid uhoľnatý, flow chemistry, iron pentacarbonyl, redukčná karbonylácia, carbon monoxide, oxalyl chlorid, kyselina glyoxylová, Pd-catalyzed carbonylation, reductive carbonylation, glyoxylic acid, tetrakarbonyl bromid železnatý, Pd-katalyzovaná karbonylácia, oxalyl chloride, prietoková chémia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)