21. 10. 2019  2:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOPATKA, P. -- GRACZA, T. Aplikácie nových metodík v organickej syntéze. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Anglický názov: Applications of New Methods in Organic Synthesis
Český názov:
Autor: Ing. Pavol Lopatka, PhD.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: iron tetracarbonyl bromide, pentakarbonyl železa, oxid uhoľnatý, flow chemistry, iron pentacarbonyl, redukčná karbonylácia, carbon monoxide, oxalyl chlorid, kyselina glyoxylová, Pd-catalyzed carbonylation, reductive carbonylation, glyoxylic acid, tetrakarbonyl bromid železnatý, Pd-katalyzovaná karbonylácia, oxalyl chloride, prietoková chémia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Lopatka, PhD.
Posledná zmena: 31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)