19. 10. 2019  11:30 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIGUEL, C. -- MOREIRA, C. -- ALVES, M A. -- CAMPOS, J. -- GLASSEY, J. -- SCHAER, E. -- KOCKMANN, N. -- PORJAZOSKA KUJUMDZISKI, A. -- POLAKOVIČ, M. -- MADEIRA, L M. Developing a framework for assessing teaching effectiveness in higher education. Education for Chemical Engineers, 29. s. 21--28.

Originálny názov: Developing a framework for assessing teaching effectiveness in higher education
Slovenský názov:
Autor: C.V. Miguel (10%)
C. Moreira (10%)
M. A. Alves (10%)
J.B.L.M. Campos (10%)
J. Glassey (10%)
E. Schaer (10%)
N. Kockmann (10%)
A. Porjazoska Kujumdziski (10%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (10%)
L. M. Madeira (10%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Education for Chemical Engineers
Číslo zväzku (ročník): 29
Od strany: 21
Do strany: 28
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Education for Chemical Engineers. 2019.

Originálny názov: Education for Chemical Engineers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)