21. 10. 2019  2:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDEC, P. Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 5--10. ISBN 978-80-8208-013-4.

Originálny názov: Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA
Anglický názov: Information about activities of FEZA, IZA and INZA
Autor: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (100%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
Podnázov:
Od strany: 5
Do strany: 10
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-013-4.

Originálny názov: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Karol Jesenák
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-013-4
Vydavateľ: FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)