20. 11. 2019  21:02 Félix
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÖKCE, G. -- NEMČEKOVÁ, K. -- AISSA, S B. -- CATANANTE, G. -- MARTY, J. A Label Free Aptasensor for Ochratoxin a Detection by Using Pencil Graphite Electrode. In 4th International Congress on Biosensors, 8.-11.7.2019, Canakkale, Turecko: Book of Abstracts. 1. vyd. Canakkale, Turecko,: Canakkale Onsekiz Mart University, 2019, s. 133.

Originálny názov: A Label Free Aptasensor for Ochratoxin a Detection by Using Pencil Graphite Electrode
Slovenský názov:
Autor: Gültekin Gökce (40%)
Ing. Katarína Nemčeková (30%)
Sondes Ben Aissa (10%)
Gaëlle Catanante (10%)
Jean-Louis Marty (10%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 4th International Congress on Biosensors, 8.-11.7.2019, Canakkale, Turecko: Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 133
Do strany: 133
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Nemčeková
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

4th International Congress on Biosensors, 8.-11.7.2019, Canakkale, Turecko: Book of Abstracts. 1.. vyd. Canakkale, Turecko,: Canakkale Onsekiz Mart University, 2019.

Originálny názov: 4th International Congress on Biosensors, 8.-11.7.2019, Canakkale, Turecko: Book of Abstracts
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Canakkale Onsekiz Mart University
Miesto vydania: Canakkale, Turecko,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)