21. 10. 2019  3:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LABUDA, J. -- SOCHR, J. -- NEMČEKOVÁ, K. -- TUKTAMYŠEVOVÁ, K. -- KOPEL, P. -- ADAM, V. Formation of reactive oxygen species and damage to DNA at UV irradiation of silver nanoparticles. In 47 th IUPAC World Chemistry Congress, 5.-12.7.2019, Paríž: Abstract Book. 1. vyd. Paríž,: IUPAC, 2019.

Originálny názov: Formation of reactive oxygen species and damage to DNA at UV irradiation of silver nanoparticles
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (25%)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (25%)
Ing. Katarína Nemčeková (20%)
Ing. Kristína Tuktamyševová (10%)
Pavel Kopel (10%)
Vojtech Adam (10%)
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 47 th IUPAC World Chemistry Congress, 5.-12.7.2019, Paríž: Abstract Book
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

47 th IUPAC World Chemistry Congress, 5.-12.7.2019, Paríž: Abstract Book. 1.. vyd. Paríž,: IUPAC, 2019.

Originálny názov: 47 th IUPAC World Chemistry Congress, 5.-12.7.2019, Paríž: Abstract Book
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: IUPAC
Miesto vydania: Paríž,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)