23. 10. 2020  14:04 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTHOVÁ, H. -- LÁSZLOVÁ, K. -- DERCOVÁ, K. Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches. Water Air and Soil Pollution, 230. s. 8.

Originálny názov:
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches
Slovenský názov:
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD. (70%)
Ing. Katarína Lászlová, PhD. (10%)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (20%)
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Water Air and Soil Pollution
Číslo zväzku (ročník):
230
Od strany:
8
Do strany:
8
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Hana Horváthová, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Water Air and Soil Pollution. 2019.

Originálny názov:
Water Air and Soil Pollution
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)